Aanmelden

Aanmelden als deelnemer

Graag nodigen wij u uit als kunstenaar deel te nemen aan Kunst op Straat 2022. U kunt zich aanmelden via deze website uiterlijk tot 1 juli 2022.

Collectief

Wilt u als collectief deelnemen aan Kunst op Straat, dan kunt u dit in een mail vergezeld van het aanmeldformulier kenbaar maken. Vermeld daarbij dan de contactgegevens van de contactpersoon van uw groep. Graag vernemen wij eventuele extra wensen die u als groep of kunstcollectief hebt.

Selectie

Vanuit de organisatie wordt vooraf een selectie gemaakt uit de aanmeldingen van de kunstenaars die mogen deelnemen aan Kunst op Straat. Deze selectie wordt gemaakt op basis van het werk van de kunstenaars, aan te leveren via een eigen website, galerie of een fotopresentatie van minimaal 3 foto´s van te exposeren werken. De selectiecriteria voor deelname aan Kunst op Straat zijn kwaliteit, creativiteit, diversiteit, exclusiviteit en het eventueel geven van een workshop / demonstratie. De selectie is bindend. Daarnaast ontvangen wij graag een biografie waarin u informatie over uzelf als kunstenaar opneemt. Op basis van deze biografie zullen er, voorafgaande aan de kunstmanifestatie, publicaties worden gedaan over de deelnemende kunstenaars en hun kunstwerken, op onze website en de Facebookpagina van Kunst op Straat.

Deelname

Alle aangemelde kunstenaars krijgen binnen 10 werkdagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier bericht of zij al dan niet zullen mogen deelnemen. Over deze toelating kan niet worden gecorrespondeerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele toelating. Tevens kunnen er geen rechten worden ontleend aan eerdere deelnames aan Kunst op Straat in voorgaande jaren. Deelname is pas definitief zodra u de definitieve bevestiging van de organisatie heeft ontvangen en mits u uw factuur volledig heeft voldaan uiterlijk 1 juli 2022. Pas na betaling van deze factuur kunnen wij de gevraagde faciliteiten voor u reserveren en zorgen dat op 6 augustus de marktkramen of pagodetenten voor u klaar staan. Eind juli ontvangt u dan verdere informatie, zoals de eventueel aangevraagde parkeerkaart, de rijroute en de locatie van de voor u gereserveerde plaats.

Reservelijst

Als Kunst op Straat is volgeboekt komt men op de reservelijst te staan. Bij eventuele ziekte van een van de deelnemers, kan men alsnog uitgenodigd worden.

Aanmeldformulier

Na 2 jaar van afwezigheid willen we dit jaar weer van start gaan met het jaarlijkse evenement Kunst op Straat. In onderstaande link het aanmeldformulier voor 2022.

2022 KoSP Aanmeldformulier