Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Kunst op Straat

 1. Aanmelding voor deelname aan Kunst op Straat kan geschieden door het insturen van het aanmeldformulier Kunst op Straat. Aanmeldingen zonder vermelding van een website of bijvoeging van foto’s van kunstwerken en een biografie worden niet in behandeling genomen.

 

 1. Na aanmelding beoordeelt de organisatie, op basis van kwaliteit, creativiteit, diversiteit en exclusiviteit, welke kunstenaars zullen deelnemen aan Kunst op Straat. Alle aangemelde kunstenaars krijgen binnen 10 werkdagen na ontvangst van het aanmeldingsformulier bericht of zij al dan niet zullen mogen deelnemen. Over deze toelating kan niet worden gecorrespondeerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele toelating. Tevens kunnen er geen rechten worden ontleend aan eerdere deelnames aan Kunst op Straat in voorgaande jaren. Deelname is pas definitief nadat u de definitieve bevestiging van de organisatie heeft ontvangen en u uw factuur volledig heeft voldaan.

 

 1. De dagcoördinator van Kunst op Straat op de zaterdag draagt zorg voor het toewijzen van de plaatsen. Vanaf 9.00 uur kunt u zich melden bij de ingang van het expositieterrein. Alle plaatsen worden voorzien van naam en nummer van de kunstenaar. Het ruilen van plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie.

 

 1. Bij gebruik van marktkraam of pagodetent draagt de organisatie er zorg voor dat deze is opgebouwd en na afloop wordt afgebroken. De inrichting (inclusief stoelen) is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar zelf. De kunstenaar dient zelf zorg te dragen voor materiaal om het achterzeil van een marktkraam eventueel aan de grond vast te zetten. De kunstenaar dient alle materialen schoon en in originele staat achter te laten. Bij schade worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de kunstenaar.

 

 1. Het delen van een standruimte door meerdere kunstenaars is alleen toegestaan als hiervoor schriftelijk toestemming is ontvangen van de organisatie.

 

 1. Het opbouwen kan gebeuren vanaf 9.00 uur. De openingstijden van Kunst op Straat zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Het afbouwen gebeurt niet eerder dan 17.00 uur en is mogelijk tot 19.00 uur. Daarbij dienen kraam en plaats volledig schoon te worden achtergelaten. De kunstenaar zorgt zelf voor afvoer van eventueel afval.

 

 1. Marktkramen of pagodetenten die om 10.45 uur nog niet in gebruik zijn genomen, zonder bericht van afmelding of oponthoud, kunnen voor andere zaken of kunstenaars gebruikt worden. In dat geval worden de betaalde kosten niet teruggestort.

 

 1. Er mogen van 11.00 tot 17.00 uur geen auto’s op het terrein aanwezig zijn, behoudens afspraken met de organisatie.

 

 1. De promotie van Kunst op Straat wordt verzorgd door de organisatie, via diverse beschikbare kanalen, zowel online als offline. De deelnemende kunstenaars ontvangen vooraf (digitaal) informatiemateriaal, dat zij naar eigen inzicht kunnen verspreiden binnen hun eigen netwerk, ter promotie van Kunst op Straat.

 

 1. Mocht kort voor of tijdens Kunst op Straat worden besloten om deze af te gelasten, om redenen die niet beheersbaar zijn, zoals extreme weersomstandigheden, dan is het niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte kosten of gemist inkomen gedurende de kunstmanifestatie.

 

 1. De organisatie is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor calamiteiten van welke aard dan ook (zoals o.a. ongevallen, schade of diefstal).

 

 1. De constructie, ontwerp en veiligheid van de stands zijn de verantwoordelijkheid van de kunstenaars. Presentaties mogen alleen plaatsvinden in de eigen stand en moeten zo worden geplaatst dat er geen visuele of akoestische hinder voor naburige stands is en mogen geen obstakels op de stand of in de paden veroorzaken. Als de kunstenaar hier niet aan voldoet, zal de organisatie hem hierop aanspreken en dient de kunstenaar zijn invulling aan te passen aan deze eis.

 

 1. Met deelname aan Kunst op Straat geeft u toestemming aan de organisatie om alle foto’s gemaakt tijdens Kunst op Straat zonder verdere toestemming, zonder enige vergoeding en volledig vrij van reproductierechten te mogen gebruiken voor publicitaire en/of promotionele doeleinden. Dit geldt ook voor foto’s van uw website.

 

 1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuiste mededelingen van derden aangaande het tijdstip en locatie van Kunst op Straat, gebreken aan de omgeving waar Kunst op Straat wordt gehouden, tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende opkomst van kunstenaars.